5.00(1)

Analiza przeżycia

  • Kategorie Analiza przeżycia
  • Czas trwania 1h 40m
  • Suma zarejestrowanych 12
  • Ostatnia aktualizacja 5 marca, 2021

Opis

Kurs przedstawia sposób budowy i interpretacji krzywej Kaplana-Meiera oraz porównanie dwóch lub większej liczby krzywych. Pokazuje sposób jednoczesnej oceny wielu czynników ryzyka zgonu w ramach jednego modelu regresji proporcjonalnego hazardu Cox’a.

 

Czego się nauczę?

  • Wiedza dotycząca sposobu oceny czasu przeżycia w zależności od różnych czynników ryzyka.

Tematy tego kursu

4Lekcje1h 40m

Analiza przeżycia cz.1 – krzywa Kaplana-Meiera?

Analiza przeżycia, to odpowiednia interpretacja krzywych przeżycia (krzywych Kaplana-Meiera). W filmie omówiono podstawowe definicje związane z tą metodologią. Budowa i sposób interpretacji krzywej przeżycia przedstawiono na prostym praktycznym przykładzie medycznym.
Film112:00

Analiza przeżycia cz.2 – porównanie krzywych?

Porównanie czasów przeżycia dla dwóch lub większej liczby filmie omówiono 3 testy służące takiemu porównaniu: test log-rank, test Wilcoxon-Breslow-Gehan, test Taron-Ware. Na praktycznym medycznym przykładzie przedstawiono kilka sposobów przeprowadzenia analizy porównawczej przy wykorzystaniu tych testów. Wyniki zobrazowano budując odpowiednie wykresy krzywych przeżycia.

Analiza przeżycia – porównanie krzywych vs model Cox’a?

Analogia porównania krzywych przeżycia i modeli proporcjonalnego hazardu Cox'a jest celem tego filmu. Na prostym medycznym przykładzie zbudowano krzywe przeżycia porównywane za pomocą m.in. testu log-rank. Ten sam przykład posłużył również do budowy analogicznych krzywych, ale będących wynikiem modeli Regresji PH Cox'a

Analiza przeżycia – model PH Cox’a?

Model regresji proporcjonalnego hazardu Cox'a. W tej prezentacji na medycznym przykładzie przedstawiono sposób budowy modeli regresji PH Cox'a, również takich, w których występują interakcje. Pokazano w jaki sposób można wybrać model spośród wielu możliwych modeli tak, by jak najlepiej wyjaśniał czynniki od jakich zależy rzeczywisty czas przeżycia. Zwrócono także uwagę na podstawowe założenie analizy Cox'a jakim jest proporcjonalność hazardu.

About the instructor

5.00 (1 Oceny)

5 Kursy

53 studenci

Opinie studentów

5.0

Total 1 Ratings

5
1 Ocena
4
0 Ocena
3
0 Ocena
2
0 Ocena
1
0 Ocena

bardzo dobry kurs, zwłaszcza jeśli posiada się własne dane nadające się do analizy przeżycia, które można jednocześnie potestować.

Darmowy

Materiał zawiera

  • 4 lekcje video

Wymagania

  • Znajomość podstawowych pojęć i testów statystycznych

Docelowi odbiorcy

  • Badacze zainteresowani wykonywaniem obliczeń do prac naukowych
  • Studenci