0(0)

Krzywe ROC

  • Kategorie Krzywe ROC
  • Czas trwania 1h 15m
  • Suma zarejestrowanych 14
  • Ostatnia aktualizacja 5 marca, 2021

Opis

Kurs przedstawia sposób budowy i interpretacji krzywej ROC oraz wyboru punktu odcięcia. Pokazuje jak zbadać i zinterpretować różnice w krzywych ROC, nie tylko dla pojedynczego predyktora, ale również w modelu regresji dla wielu zmiennych.

Czego się nauczę?

  • Wiedza dotycząca sposobu stwierdzania przydatności wskaźnika w prognozie występowania interesujących zjawisk.

Tematy tego kursu

3Lekcje1h 15m

Krzywe ROC cz.1 – budowa krzywej i punkt odcięcia?

Film wprowadza w zagadnienie budowy krzywej ROC, omawia znaczenie podstawowych miar takich jak czułość i swoistość. Ostatecznie wskazany jest jeden ze sposobów wyboru optymalnego punktu odcięcia z krzywej ROC.
Film128:49

Krzywe ROC cz.2 – porównanie krzywych?

Film pokazuje w jaki sposób można zdecydować o przewadze jednego paramateru diagnostycznego nad drugim (porównanie zależnych krzywych ROC) lub o skuteczniejszej diagnozie w jednej grupie badanej nad inną grupą badaną (porównanie niezależnych krzywych ROC)

Krzywe ROC cz. 3 – krzywe w modelach regresji logistycznej?

Film przedstawia krzywe ROC w modelach regresji logistycznej i omawia ich znaczenie w ocenie jakości predykcji tych modeli.

About the instructor

5.00 (1 Oceny)

5 Kursy

53 studenci

Darmowy

Materiał zawiera

  • 3 lekcje video

Wymagania

  • Znajomość podstawowych pojęć i testów statystycznych

Docelowi odbiorcy

  • Badacze zainteresowani wykonywaniem obliczeń do prac naukowych
  • Studenci